N470

Het personeel van Colijn Aannemersbedrijf B.V. dat heeft gewerkt aan KW 7+8, welke liggen aan de N470, is ook in de gelegenheid gesteld een vlucht met het luchtschip te boeken.

Zirkus Zeppelin is onderdeel van Echt Zien, een – door de provincie Zuid-Holland georganiseerde – kunstmanifestatie rondom de nieuwe weg N470. De provincie Zuid-Holland geeft hiermee een bijzondere invulling aan de 1% regeling. Met een aantal laagdrempelige kunstzinnige belevingsactiviteiten rond de weg en de verandering in het landschap stimuleert de provincie de bewoners rond de weg en gebruikers van de weg een andere manier van kijken naar de bestaande omgeving. De manifestatie bestaan uit vier onderdelen, een debatreeks en een educatief traject en liep tot 2008. Kunstenaars met een nationale en internationale reputatie werken eraan mee.

Essentie van Echt zien
De autorit over de N 470 moet meer zijn dan een verplaatsing: het wordt een beleving, ervaring. Dat is de ambitie, die wordt verwezenlijkt door de kunstmanifestatie Echt Zien.
Columnist Bas Heijne, die het uitgangspunt voor de manifestatie formuleerde, pleit voor kunst die uitdaagt tot een nieuwe beleving van de alledaagse werkelijkheid. Door een argeloze blik op een kunstwerk ervaren we een moment waarin de schijnbaar alledaagse werkelijkheid helemaal niet zo banaal blijkt. Zo kijken we niet puur naar een kunstwerk ‘op een sokkel’ ergens in de buitenwereld. De verbeelding wordt aan het werk gezet, waardoor we, via onze eigen blik de openbare ruimte eromheen net zo goed als kunst ervaren. Meer informatie over Echt Zien op
Tussen Delft, Rotterdam, en Zoetermeer is de afgelopen jaren het verkeer op de weg sterk toegenomen. Een reden hiervoor is dat in de regio grootschalige woningbouw (VINEX) plaatsvindt. Ook worden er meer bedrijven­terreinen aangelegd. Dat zorgt voor een toenemende verkeersdrukte op de wegen in het gebied, met als gevolg steeds vaker verstopte wegen.
Met de aanleg van de N 470 ontstaat een nieuwe en veilige verbinding tussen Delft en Zoetermeer, met een aftakking naar Rotterdam. Uiteindelijk zal de N 470 straks het huidige wegennet onlasten. Dat draagt bij aan een prettiger woon- en werkklimaat in het gebied.

Een van de programma-onderdelen bestond uit het maken van een vlucht met ’s-werelds grootste zeppelin.
Het personeel van Colijn Aannemersbedrijf B.V. dat heeft gewerkt aan KW 7+8, welke liggen aan de N470, is ook in de gelegenheid gesteld een vlucht met het luchtschip te boeken.

De foto’s hierboven zijn gemaakt op deze vlucht.