Vervanging damwand westelijke Waalkade, Nijmegen

Project: Vervanging damwand westelijke Waalkade, Nijmegen
Locatie: Tussen de Grotestraat en de Spoorbrug
Ontwerp, uitvoering & onderhoud: Aannemerscombinatie Colijn Aannemersbedrijf – Reef Infra
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen

Omschrijving van het project:

ill_CTN_Nijmegen01
Klik om het PDF-bestand te openen...

Op de Waalkade, tussen de Grotestraat en de spoorbrug, wordt gewerkt aan de vervanging van de 660 meter lange instabiele stalen damwand. De aannemerscombinatie Reef Infra B.V. en Colijn Aannemersbedrijf B.V vervangt de 12 meter lange stalen damwandplanken door damwandplanken van 26 meter lang. Ook wordt de complete verankering vervangen. De nieuwe damwandconstructie is berekend op de steeds grotere schepen, welke over de Waal varen.Daarna wordt de oostkant aangepakt en vervolgens de westzijde. Als laatste wordt weer verder gewerkt aan het middendeel. De vervanging van de stalen damwand is volgens planning eind 2013 afgerond. De laatste twee maanden worden gebruikt om de kade opnieuw in te richten.

Voor het vervangen van de damwand maakt de aannemer gebruik van een hulpdamwand over de hele lengte van de kade. Hierdoor ontstaat als het ware een bouwkuip waarbinnen veilig gewerkt kan worden en waardoor de invloed van het rivierwater wordt geminimaliseerd. Door deze werkmethode kan het labyrint tijdens de werkzaamheden blijven liggen. De hei- en boorwerkwerkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd vanaf het water en ook de aan- en afvoer van materiaal vindt zoveel mogelijk plaats via het water. Het werk zal worden uitgevoerd in vier fasen.
De kade moet de eerstkomende 100 jaar volstaan.