Vervangen Brug te Erp

In het buitengebied van Erp gaat Colijn Beton- en Waterbouw de huidige brug over het riviertje de Aa vervangen omdat deze is verzakt. Het is een D&C contract en de werkzaamheden bestaan uit:

– verwijderen en afvoeren bestaande brug
– uitwerken van definitieve constructie brug (DO & UO);
– leveren en aanbrengen nieuwe brug;
– bijkomende werkzaamheden zoals profileren taluds rivier de Aa, aanbrengen asfalt.

Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad

Uitvoeringsperiode: eerste helft  2017

Video Brabants Dagblad plaatsen brugdelen

Brug te Erp 21620_Pagina_1