Verbreding Kerkvaart te Waspik

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk

Beschrijving van de werkzaamheden:
De Kerkvaart in Waspik verbindt de Jachthaven Scharloo en aangrenzende bedrijven met het Oude Maasje. Om beunschepen tijdens het lossen, meer ruimte te geven, komt op de locatie van de vernauwing een damwand. Afspraak is, dat tegenover deze damwand een nat profiel wordt gerealiseerd van 24,2 m breed. Om dit te realiseren wordt over circa 60 m lengte een damwand aangebracht en wordt over 87 m het profiel van de boezemkade aangepast.

Uitvoeringswijze (incl. afmeting':
Plaatsen damwand vanaf ponton, aanbrengen en afspannen groutankers tbv damwand, grond aanvullen achter damwand.
Aanbrengen bodembescherming in de Kerkvaart vanaf ponton met behulp van duikers, betreft betonblokmatten en asfaltmatten.

Tijd en plaats van uitvoering:
Aanvang werkzaamheden: 12 september 2011
Opleveringsdatum: 31 oktober 2012
Plaats van uitvoering: Kerkvaart te Waspik