Sivomatic Loswal Moerdijk

In opdracht van het Havenschap Moerdijk is door Colijn Aannemersbedrijf B.V. de bouw gerealiseerd van een loswal. Deze is gebouwd geheel volgens Design & Construct en begin juni 2006 opgeleverd.

De loswal is gesitueerd aan de Insteekhaven Roode Vaart Moerdijk.De kademuur / fenderlijn heeft een lengte van 40m. vanaf de insteek van het talud.Laad- en loswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met 1 mobiele kraan, of in combinatie met 1 of 2 drijvende kranen.

Hoofdwand : Stalen damwandconstructie (combiwand) verankerd en afgewerkt met een betonnen deksloof.
Afwerking : Klinkerverharding inclusief rondom een gootconstructie
Remmingwerk : Totaal zijn 4 remmingpalen
Bovenbelasting : 5,0 ton/m² (50 kN/m²)
Bolderbelasting : 60 ton. (walbolders)
Bolderbelasting : 30 ton. (meerpalen)

Op maandag 26 juni 2006 is het eerste zeeschip aangemeerd aan de loswal. Met het oog op de benodigde diepgang die nodig is voor zeeschepen, is de haven speciaal uitgebaggerd. Het schip met de grootte zoals dat in de Moerdijk ligt (hierboven te zien) is een éénmalige uitgave, dat gebeurt niet nog eens.Laadvermogen 20.000 ton, diepgang 8 meter