Reconstructie N617

Project: Rasenberg Wegenbouw heeft in combinatie met Reef en Colijn de opdracht Reconstructie N617 gegund gekregen
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Locatie: ‘s-Hertogenbosch – Sint Michielsgestel

Start werkzaamheden N617

Op maandag 27 januari jl. hebben gedeputeerde Ruud van Heugten en wethouder Maas het startsignaal gegeven door het activeren van een lichtkrant met daarop “Werkzaamheden N617 gestart”. Het in gebruik nemen van de tijdelijke fietsoversteek markeert het kunnen starten met de aanleg van de turborotonde bij de Hoogstraat. Tijdens deze werkzaamheden kunnen de fietsers daar niet meer veilig oversteken, vandaar dat er een oversteek bij het Loopsteegje is gemaakt. De eersten die van deze verkeersregelinstallatie gebruik maakten zijn de heren Van Heugten en Maas die op de fiets stapten om de tijdelijke oversteek officieel te openen.

Bij vragen of onduidelijkheden over de uitvoering van het project bent u op donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom in het informatiecentrum aan de Rotschotseweg 6 in Sint-Michielsgestel.

ill_CTN_Nijmegen01
Klik om het PDF-bestand te openen…Het betreft een duurzaam veilige inrichting van de N617 in het gedeelte Kloosterstraat – zijweg Den Dungen en het realiseren van een fietsverbinding tussen Schijndel en ’s-Hertogenbosch.
De opdracht is aan de combinatie Reef-Colijn-Rasenberg gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij zowel de kwaliteit van het ontwerp en het veiligheidsplan als de prijs onderdeel uitmaakt van de inschrijving. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van € 10.791.000,-. De voorbereidende werkzaamheden vinden vanaf juli plaats, uitvoering is gepland van januari tot en met december 2014.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie opheffen van alle onveilige oversteken, aanleg van enkele onderdoorgangen voor langzaam verkeer, aanleg turborotonde met onderdoorgang voor langzaam verkeer van en naar Sint Michielsgestel en het completeren van het fietspad tussen ’s-Hertogenbosch en Schijndel.

Planning
De komende maanden werkt de aannemer de plannen voor de reconstructie in detail uit en worden voorbereidende werkzaamheden getroffen. De werkzaamheden kunnen dan naar verwachting begin 2014 starten en de nieuwe N617 kan dan eind 2014 opgeleverd worden. Gezien de omvang van de werkzaamheden krijgt het verkeer waarschijnlijk te maken met verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Laatste fase
De werkzaamheden aan de N617 tussen ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel vormen de laatste fase van de totale reconstructie van de N617. In 2008 is het gedeelte ter hoogte van de A2 (in combinatie met de ombouw van de rijksweg) al aangepakt. Het gedeelte tussen de Structuurweg in Schijndel en Zijweg Dungen bij Sint-Michielsgestel is in 2011 opgeknapt.