Project Vervangen Kollenbrug

Project Vervangen Kollenbrug in het Woerdense Verlaat
Contractsvorm EC&M – Engineer, Construct & Maintain
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Feestelijke opening op 22 juni van de Kollenbrug

Stand juni 2012
Foto 1: De zettingsvrije plaat is gestort
Foto 2: Remmingwerk in uitvoering
Foto 3: Remmingwerk in uitvoering. Brugwachtershuisje bijna gereed
Foto 4: Veerbuffer aangebracht
Foto 5: 1e keer brug open tijdens testen

Stand 25 april 2012
Foto’s 1&2: Afgelopen nacht is met succes het stalen deel van de Kollenbrug geplaatst
Foto 3: Dek is ingehesen en past perfect
Foto 4: bewegingswerk wordt ingehesen

Stand april 2012
Foto 1: Gereed voor inhijsen brug
Foto 2: Bedieningsgebouw in aanbouw
Foto 3: Basculekelder
Foto 4: Stort bordessen

Stand februari maart 2012
Foto’s stort wanden basculekelder

Stand februari 2012 – Leegpompen bouwkuip Basculekelder

Stand februari 2012

Foto’s 1 en 2: Stort stootplaten onder winterse omstandigheden
Foto 3: Onderwaterbeton ligt uit te harden
Foto 4: Bij de bouwkuip
Foto 5: Tijdelijke brug

Stand januari 2012 – Stort westelijk landhoofd

Beelden van de starthandelingen en de tijdelijke brug in aanbouw.

Drie animaties van de werking van de basculebrug.

ill_Kollenbrug_ani01
ill_Kollenbrug_ani02
ill_Kollenbrug_ani02Woerdense Verlaat, beeld vanuit het oosten, oude situatie
ph_woerdenseverlaatbeeldvanuitoosten01Woerdense Verlaat, beeld vanuit het oosten,toekomstige situatie
ph_woerdenseverlaatbeeldvanuitoosten02

Ontwerp, uitvoering en onderhoud van het project: Colijn Aannemersbedrijf in Combinatie met Konstruktiebedrijf Hillebrand

Omschrijving van het project
De bestaande klapbrug over het riviertje de Kromme Mijdrecht te Woerdense Verlaat wordt vervangen door een Basculebrug. Een basculebrug is een beweegbare brug.

ill_kollenbrug_bedieningsgebouw01De Basculebrug
Bestaat uit een basculekelder, ontlastvloer en bewegingswerk.
Doorvaartbreedte: 8,5 m1
Doorvaarthoogte: 0,53 m1
Toekomstig bodempeil: -2.7 m1 NAP

De stand december 2011:

Ook wordt het wegvak in de N463 volledig gereconstrueerd. Het vrijliggend fietspad wordt doorgetrokken tot over de brug en de weg wordt verbreed. Tijdens de uitvoering zal het verkeer omgeleid worden over een tijdelijke brug.

Locatie van de brug in de Kromme Mijdrecht
De Kromme Mijdrecht is een riviertje dat loopt van de Grecht in Woerdense Verlaat, via De Hoef, naar de Amstel bij Amstelhoek en heeft een lengte van iets meer dan tien kilometer. Woerdense Verlaat is een dorp in de Nederlandse gemeente Nieuwkoop, aan de rand van de Nieuwkoopse plassen.
Het dorp is ontstaan rond de in 1448 gebouwde sluis in de Grecht, die het Woerdense Verlaat werd genoemd. De bebouwing groeide in twee gewesten: Holland en Utrecht. Het Hollandse deel, gelegen ten westen van de Grecht en ten zuiden van de Kollenwetering viel onder het gerecht Nieuwkoop. Het Utrechtse deel ten noorden van de Kollenwetering en rond de meent maakte deel uit van het gerecht Wilnis, terwijl het zuidelijk daarvan gelegen stuk tot het gerecht Kamerik behoorde. Op 1 januari 1989 na een gemeentelijke herindeling, werd Woerdense Verlaat, samen met een stuk van Kamerik bij de gemeente Nieuwkoop gevoegd.

Aanvang werkzaamheden: juli 2011