Oosterdoks Eiland – Amsterdam

Sinds 2003 is Colijn Aannemersbedrijf (onder de naam van Strukton) al betrokken geweest bij de bouwput ‘Oosterdoks Eiland’ in Amsterdam. Toentertijd is begonnen met het aanbrengen van de damwanden en het aanbrengen van de bemaling om er voor te zorgen dat de aannemers die na ons volg(d)en droge voeten kunnen/konden houden.

In de bouwvak van 2006 bezweek een deel van de damwand en keerde Colijn weer meer zichtbaar terug in de bouwput. Een gevolg van het voorboren van prefab betonnen palen (door bouwcombinatie Hillen & Roosen – De Nijs), was dat de damwand minder steun kreeg en daardoor de ankers een grotere kracht op moesten vangen. Dit bleek uiteindelijk een te grote kracht.

Vanzelfsprekend kwamen de funderingswerkzaamheden stil te liggen tot Colijn de damwand gerepareerd zou hebben. Daarnaast is ook een groot deel van het grondwerk onderdeel van Colijn. In combinatie met tijdwinst besloot de directie Colijn een meerwerk te gunnen voor het aanbrengen van zo’n 3200 prefab betonnen palen.

Begin 2007 zijn de laatste handelingen verricht aan de reparatie van de damwand en is de combinatie Terracon-Vroom druk bezig met heien van de eerste palen, wat volgens de planning tot de bouwvak zal duren. Om die planning te halen zullen er uiteindelijk 3 stellingen in de bouwput staan.

Het afstemmen van de verschillende heifasen met de overige werkzaamheden (deels onze eigen, maar ook werkzaamheden van Hillen & Roosen – De Nijs) in het hartje van Amsterdam maakt dit tot een zeer uitdagend project.