Onderhoud Kollenbrug

Project: Onderhoud Kollenbrug 2012-2022

Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland

De Kollenbrug over het riviertje de “ Kromme Mijdrecht” in het dorp Woerdense Verlaat (gemeente Nieuwkoop) in de N463 is door aannemerscombinatie Colijn Aannemersbedrijf B.V./Hillebrand Konstruktie B.V. vervangen. De provincie Zuid-Holland heeft het EC&M werk aanvaard op 31-08-2012, waarmee het 10 jarig onderhoud is ingegaan op 1 september 2012.

De onderhoudsscope bestaat in hoofdlijnen uit het onderhouden van: