Onderdoorgang Randweg Zuid bij Den Bosch

De ‘Dag van de Bouw’, op zaterdag 6 juni 2009, stond voor Colijn in het teken van het project Randweg Zuid. Zo’n 350 mensen, grotendeels omwonenden, bezochten het werk.

Onderdoorgang
Voorafgaand aan het ontgraven is er een paalfundering en een tijdelijke damwandconstructie aangebracht. Tijdens het ontgraven is in stappen het onderwaterbeton aangebracht tot de gehele bouwkuip afgesloten was. Vervolgens komt op deze betonnen vloer een uitvullaag waarop de constructieve vloer van de toerit gebouwd gaat worden.

Om de paalfundering te verankeren aan de vloer van de toerit moet eerst de overhoogte van de paalfundering verwijderd om uiteindelijk de stekken boven de uitvullaag over te houden. Deze stekken worden vervolgens opgenomen in de wapening van de constructievloer. Voor en tijdens het aanbrengen van de wapening is de bekisting geplaatst en zijn er leidingen aangebracht om tijdens het uitharden het beton te koelen.

Het brugdek van de onderdoorgang wordt boven de toerit aan de west zijde van het spoor gebouw. Deze wordt vervolgens naar zijn definitieve positie gereden in de spoorbaan. Op de vloer van de toerit zijn stalenbuizen gemonteerd t.b.v. ondersteuning van het brugdek in de periode tussen het ontkisten en het inrijden. Na het plaatsen van de stalenbuizen is de vloer verdwenen onder dik pak zand met daarop betonplaten. Deze dienen later als fundering voor de bekistingsconstructie en de wagens t.b.v. het inrijden van het brugdek.

In totaal zijn er 3 buitendienststelling van het spoor beschikbaar om werkzaamheden in of bij de spoorbaan uit te voeren. In de eerste twee buitendienststellingen word de paalfundering en de damwanden aangebracht. In de laatste buitendienststelling wordt uiteindelijk het dek ingereden en komt daarmee op zijn definitieve positie te liggen op een tijdelijke paalfundering.
De damwand dient dan als tijdelijke tunnelwand om zo werkruimte onder het brugdek te creëren om de definitieve tunnelbak te kunnen bouwen.

Faunapassage
Het spoorgedeelte van de faunapassage wordt in zijn geheel aan de oost zijde van het spoor voorgebouwd en in de buitendienststelling op zijn definitieve positie in de spoorbaan geschoven. Hiervoor zijn twee extra funderingsbalken (beton) aangebracht om in de buitendienststelling week 35 de schuifconstructie op te funderen. De faunapassage zelf is niet zoals de toeritten van de onderdoorgang gefundeerd op palen maar direct op zand.

In de wanden van de faunapassage zijn naast de wapening en de leidingen voor het koelen van het beton ook de nodige voorzieningen opgenomen voor het bevestigen van de schuifconstructie. Het dek van de faunapassage is voorgespannen waardoor die beter in staat is bovenbelastingen op te nemen. Hiervoor worden in het dek spankanalen opgenomen waardoor staalkabels komen te lopen waar het dek mee afgespannen wordt.
Naast de 3 grote buitendienststellingen zijn er ook nog ‘s nachts een aantal treinvrije periodes geweest. In deze treinvrije periodes zijn er onder andere aanpassingen gedaan aan de bovenleiding van het spoor. Zo is op de foto te zien dat de positie van de portalen (draagconstructie) van de bovenleiding verschoven is. Door het verschuiven van de portalen kan deze blijven staan tijdens het inschuiven van de faunapassage.

Onderdoorgang Randweg Zuid bij Den Bosch – Vught (juni 2008)

Op 21 april 2008 is Colijn Aannemersbedrijf B.V. eerste geworden bij de inschrijving, (bedrag € 21.976.000) op het project Onderdoorgang Randweg Zuid te Den Bosch. Opdrachtgever is Prorail – Infra projecten Spoorkruisingen en Ondergrondse Infra Regio Zuid te Utrecht.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Bosch. De kunstwerken kruisen de spoorlijn Den Bosch – Vught aansluiting, lijncode 051.
De onderdoorgang Randweg Zuid is gelegen ter plaatse van kilometer 49,600, en de Faunapassage ter plaatse van kilometer 49,700. De faunapassage is een onderdoorgang voor de dieren om zowel de Randweg, als het spoor te kruisen.

RAW-Bestek
Het is één van de laatste projecten welke worden uitgevoerd volgens een RAW bestek – een RAW-bestek is een opdracht waarbij de opdrachtgever alles puntje voor puntje heeft uitgerekend, bedacht, ontworpen en technisch uitgerekend. In dit geval geldt dit alleen voor de definitieve constructie. Alle hulpconstructies, inclusief het OnderWaterBeton is wel de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer.
Werken worden nu steeds vaker uitgevoerd volgens het principe Design & Construct. Dit zijn werken waarbij de uitvoerende partij het ontwerp maakt en ook zorg draagt voor de uitvoering van het werk.

Algemene beschrijving
De werkzaamheden ten behoeve van de onderdoorgang Randweg Zuid
bestaan onder andere uit:

De werkzaamheden ten behoeve van de Faunapassage bestaan onder andere uit:

Maken en inbrengen van gewapend betonnen zettingsvrijeconstructies t.b.v, de sporen: