Noorderbrugtracé Maastricht

Hier vindt u de toekomstimpressies, plattegrond en luchtfoto van het project.

 

Maastricht–Noord krijgt een nieuwe verkeersstructuur: vanaf de Viaductweg (A2) op de oostelijke Maasoever, naar de Brusselseweg richting het Belgische achterland (Lanaken) en tot aan de Via Regia in het westen. Dit bevordert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad Maastricht.

Hiervoor wordt het tracé van de Noorderbrug verbeterd (grotere capaciteit) en deels verlegd. Ook komt er een nieuwe rechtstreekse verbinding met België, die direct bedrijventerrein Bosscherveld gaat ontsluiten. Deze verbinding krijgt de naam Belvédèrelaan.

De werkzaamheden van Strukton aan het Noorderbrugtracé bestaan o.a. uit het maken van een integraal uitvoeringontwerp, het herstellen van bestaande kunstwerken of delen ervan, het slopen van bestaande kunstwerken, gebouwen of delen ervan. Maar ook de herinrichting van vrijgekomen gebieden, het aanleggen van de weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen zoals verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd bij het spoor, de rivier Maas en diverse industriële bedrijven.

De plannen worden gefinancierd door Rijk, provincie Limburg en de gemeente Maastricht. De uitvoering van het werk zal straks zo’n twee jaar in beslag nemen (periode 2016-2018). Tijdens de uitvoering van het werk is de opgave voor de bouwers om de bereikbaarheid van de stad zo optimaal mogelijk te houden. Eind 2018 moet het werk klaar zijn.

Bijzonderheden van het project is de montage van de prefab liggers tot 44m1 lengte en een highlight in het inschuiven van de by-pass Noorderbrug.

Hier vindt U  meer informatie op de website van Strukton en de ontwikkelingen zijn te volgen op de pagina Website Noorderbrugtracé

Hier kunt u de plattegrond van het tracé downloaden:

Noorderbrugtracé Maastricht_Pagina_1