Molen “De Oude Doorn” Almkerk

oudemolen9De Oude Doornse molen is een poldermolen gebouwd rond 1700 in de plaats Almkerk in de Nederlandse gemeente Woudrichem. Eigenaar is Molenstichting Land van Heusden en Altena. De molen is van het type grondzeiler en is een achtkante molen.

De molen was in gebruik als poldermolen voor het bemalen van polder de Oude Doorn, maar is in maart 1965 buiten bedrijf gesteld. Tot die tijd is de molen belangrijk gebleken voor de polder. In 1940 en 1944 is de polder geheel op windkracht door de molen drooggemalen, nadat deze onder water was gezet ten behoeve van de Hollandse Waterlinie. Ook in 1953, na de watersnoodramp, heeft de molen de polder geheel op windkracht kunnen droogmalen. Tegenwoordig is de Oude Doornse molen maalvaardig in circuit.

De molen lijdt sinds het eind van de 20e eeuw behoorlijk onder verzakking. In 2006 werden plannen gemaakt om de molen op te vijzelen.

Begin februari 2011.
De werkzaamheden meer in detail, ook binnen de molen. Het maalsysteem is goed te zien, nog altijd indrukwekkend, o zo simpel maar uiterst doelmatig.

Foto´s © Ronald Tilleman/DAPh

Eind januari 2011.
De werkzaamheden in volle gang, plus een sfeerbeeld.

Beelden van de start van het traject

Deze fraaie achtkante bovenkruier maalt thans met een scheprad het water rond in een circuit dat op peil wordt gehouden door een Bosmanmolentje.De vermoedelijk rond 1720 gebouwde molen verving toen een veel oudere wipmolen, die op een kaart van Daniel Schellincx uit 1601 voorkomt, evenals op een kaart van de Heerlijkheid Altena uit 1612.
De molen heeft de polder na de inundaties driemaal drooggemalen en wel in 1940 en 1945 en ook na de watersnoodramp van 1953. De vlucht bedraagt 25,08 meter en de constructie van het achtkant is zeer zwaar en sterk, van Amerikaans grenen balkhout.De polder Den Doorn is tot aan de grote ruilverkaveling rond 1965 uitsluitend met windkracht bemalen!

oudemolenpdfDoor de waterpeil-verlagingen in het verleden en tijdens de ruilverkaveling is de molen ca. 0,30m scheef gezakt. Nadat de fundering is vervangen kan het achtkant weer recht gezet worden zodat de molen ook weer gemakkelijker bedienbaar is.De restauratie van de molen vindt plaats in de periode 2010 tot half 2012.

Beelden van het voortraject

Omschrijving van het project: Funderingsherstel Molen “De Oude Doorn”
Locatie: Almkerk
Opdrachtgever: Molenstichting Land van Heusden en Altena
Projectomschrijving: Funderingsherstel van Molen De Oude Doorn

– Engineering fundatie; betonbalken en buispalen
– Opnemen straatwerk en in depot zetten
– Ontgraven tot aan fundatieniveau
– Aanbrengen inwendig geheide buispalen
– Deels amoveren steunberen en aanbrengen tijdelijke ondersteuningsconstructie.
– Aanbrengen betonbalken
– Afwerken grond tot oorspronkelijke maaiveldniveau
– Terugbrengen straatwerk tot oude staat

Uitvoeringswijze: 27 stuks inwendig geheide buispalen; 15 stuks Ø 273 mm, 12 stuks Ø 219 mm,
lang 12,50 meter.
ca. 45 meter betonbalk, bxh=400x500mm.

Uitvoeringsperiode 2011