KOSMOS groot onderhoud wegennet

De hoofdinfrastructuur in Nederland wordt onderworpen aan een grootschalige onderhoudsbeurt. Omdat Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat onderhoud aan de kunstwerken aan het rijkswegennet niet langer kan worden uitgesteld. In 2006 is een aantal pakketten uitbesteed aan de markt.

Rijkswaterstaat heeft dit onderhoud landelijk verdeeld in 8 à 9 clusters.

Het project KOSMOS
Het eerste project A16/KOSMOS Zuid Holland Noord bestaat uit groot onderhoud op de Rijksweg A16 vanaf Knooppunt Terbregseplein tot knooppunt Ridderster, gecombineerd met onderhoud aan 150 kunstwerken in het noordelijke deel van Zuid-Holland (als onderdeel van het programma KOSMOS).A20/A13/A12/A4/A44

Het doel van het groot onderhoud aan de A16 is het waarborgen van een veilige verkeersgeleiding, binnen de randvoorwaarden die RWS hiervoor hanteert. Het doel van het onderhoud aan de kunstwerken is het terugbrengen van de kunstwerken op het gewenste kwaliteitsniveau, zoals gedefinieerd door RWS.

Colijn Aannemersbedrijf B.V. neemt in combinatie met ROWIJ Bouwchemie B.V. het onderhoud van de kunstwerken voor hun rekening, in het 1e project van KOSMOS. Het totale project, de 1e aanbesteding van KOSMOS is gegund aan de combinatie Strukton Betonbouw B.V. – Rasenberg Wegenbouw B.V. – Ooms Construction bv., waar de combinatie Colijn en Rowij onderdeel van uitmaakt, voor de uitvoering van de kunstwerken in dit cluster.