Kasteelherenlaan ODG Helmond

2016051 GWW NL 01_LR_P79

 

 

 

 

Opdrachtgever : Gemeente Helmond

Locatie van het project: Het deel tussen de Europaweg en de Heeklaan in de Gemeente Helmond

Het doel van het project onderdoorgang Kasteelherenlaan is het realiseren van een ongelijkvloerse kruising van het spoor, langzaam verkeer op de Deken van der Hagenstraat en het langzaam en snelverkeer op de Houtse Parallelweg en een aansluiting op de omliggende infrastructuur ter vervanging van de bestaande overweg.

In het Algemeen Structuur Plan 2015 van Gemeente Helmond wordt geconcludeerd dat een complete en goed functionerende hoofdwegenstructuur van essentieel belang is om Helmond in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Onderdeel daarvan is de stedelijke ring, welke de verbinding vormt tussen de verschillende delen van de stad. Ter hoogte van Helmond west is deze stedelijke ring nog niet compleet. Het betreft het deel tussen de Europaweg en de Heeklaan. Deze wegen zullen verbonden worden door het nieuw aan te leggen wegtracé Kasteelherenlaan.

Een belangrijke schakel van het aan te leggen tracé van de weg vormt de aanleg van een onderdoorgang onder het spoor, ten westen van de overweg Cortenbachstraat.

Deze onderdoorgang Kasteelherenlaan kruist de spoorlijn Venlo-Eindhoven. Tevens worden de Houtse Parallelweg, welke aan de zuidkant van het spoor ligt, en het fietspad dat aan de noordkant van het spoor ligt, doorgetrokken over de tunnelbak waarmee een drietal dekken de onderdoorgang kruisen: spoordek, verkeersdek (Houtse Parallelweg) en een Fiets- en, voetgangersdek.

De bestaande geluidschermen gelegen aan weerszijden van het spoor en aan weerszijden van de overweg, zullen doorgetrokken worden en aangesloten worden op het kunstwerk en het bestaande geluidscherm ten noorden van de spoorbaan.

 

Beschrijving van de werkzaamheden:

Uitvoeringsperiode: september 2014 – 2016