Kademuur Antwerpen

 

Colijn B&W plaatst in opdracht van Strukton International een tijdelijke damwandconstructie in de havens van Antwerpen ten behoeve van het project Kaaimuur Kanaaldok B2 Antwerpen.

Deze tijdelijke damwandconstructie wordt geplaatst om een habitat te creëren, zodat de nog te bouwen betonnen kesp in den droge gerealiseerd kan worden. De tijdelijke damwandconstructie wordt gerealiseerd in een 5-tal compartimenteringen. Elk compartiment is voorzien van een dubbel scherm dat is aangevuld met klei, waardoor een klei-dam ontstaat.

Na het aanbrengen van de damwanden wordt gestart met de realisatie van een tijdelijke stalen vloer tussen de tijdelijke damwand en de door Terracon gerealiseerde combiwand. Hierdoor kan de nieuwe kade gefaseerd gebouwd worden.

Uitvoeringsperiode : 2e helft 2016