Kadeconstructie Heros Sluiskil

De Kadeconstructie Heros Sluiskil bestaat uit het reconstrueren en uitbreiden van de huidige kadeconstructie en het opnieuw integreren van een koelwaterinlaat. Colijn Aannemersbedrijf B.V. voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Heros Sluiskil B.V. De contractvorm is een zogenaamd Design & Construct contract.

Het project bevindt zich op het bedrijventerrein van Heros Sluiskil aan het kanaal Gent-Terneuzen tegenover de dorpskern Sluiskil.

De kadeconstructie dient tenminste geschikt te zijn voor het afmeren van Vopak-tankers ten behoeve van een nieuwe biodieselcentrale welke momenteel in aanbouw is. Tevens is onderzocht of de kade ook geschikt gemaakt kan worden voor het laden en lossen van andere schepen naast de Vopak-tankers. Er is vooraf een afweging gemaakt aan de hand van een analyse (trade-off matrices) tussen binnen- en zeevaart en Vopak-tankers. Aan de hand van de analyses blijkt dat een zeekade (voor de toekomst) het meeste rendement oplevert voor de opdrachtgever.

De kade gaat in eerste instantie dienen voor de Vopak-tankers. De nieuwe kade vervangt gedeeltelijk een 50 jaar oude kade. Deze is vooraf doorgerekend conform de huidige normen en voorschriften. Om deze kademuur voor de komende 50 jaar te goed te laten functioneren moest de kerende hoogte met ruim 2,5 meter verkleind worden waardoor alleen Vopak-tankers van de kade gebruik kunnen maken. Met het oog op de toekomst is hiervoor niet gekozen en wordt er nu een met schroefankers verankerde combiwand aangebracht welke over een lengte van ca. 50 meter voor de voor de oude kade wordt gezet. De totale lengte van de kademuur is ca. 130.00 m.

Onderdeel van het werk is het bouwen van een nieuwe koelwaterinlaat voor de biodieselcentrale. Deze koelwaterinlaat wordt geïntegreerd in de nieuwe kadeconstructie. Achter de kademuur worden diverse fundaties gebouwd t.b.v. het lossen van de Vopak-tankers en worden sleepers en pijpleidingbruggen aangebracht. Bij het ontwerp van de kadeconstructie is rekening gehouden met een mogelijk uitbreiding met een lengte van ca. 300 m.

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. Overeengekomen met de opdrachtgever is dat de kadeconstructie op 1 mei 2008 opgeleverd gaat worden op dezelfde datum dat ook de bio-dieselcentrale zijn eerste producten gaat innemen.

De bestaande opdracht is uitgebreid om het Kanaal Gent-Terneuzen, langs de kade van Heros BV uit te diepen van binnenvaartdiepte naar zeevaartdiepte (3,5 mtr).
Dit baggeren wordt gerealiseerd door L. Paans & Zonen Gorinchem, in mei 2008.