HOV Busbaan Doornboslaan Breda

Realisatie nieuwe en goede busverbinding Om een goede busverbinding naar Oosterhout te realiseren, als alternatief voor de auto, legt de aannemerscombinatie Rasenberg en Colijn, in opdracht van de gemeente Breda, een aparte busbaan parallel aan het spoor aan. Buiten het viaduct over de Terheijdenseweg moet daarvoor ook een viaduct over de Doornboslaan gemaakt worden. De gemeente heeft er voor gekozen om naast de busbaan ook een fietspad aan te leggen. Het fietspad loopt van de Vuchtstraat tot de Oosterhoutseweg. Deze werkzaamheden vormen het sluitstuk van de infrastructuur die nodig is voor een goede busverbinding naar het centrum van Oosterhout vanaf het nieuwe station van Breda.

Plaquette15-01-07 Velsen_HOV-lijn
Het bus- en fietsviaduct Doornboslaan is het eerste object in de Grond-, Weg- en Waterbouw dat wordt voorzien van een plaquette. Daartoe is, na de officiële
starthandeling, door Het Nieuwe Instit
uut dArchitectuurplaquette overhandigd aan wethouder van Cultuur, Duurzaamheid en Mobiliteit, de heer Akinci van de Gemeente Breda.

Realisatie van een deel van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer Verbinding (HOV-lijn) tussen Breda en Oosterhout.
In het kader van dit project wordt een busbaan aangelegd langs het spoor vanaf station Breda tot aan de Oosterhoutseweg. Een belangrijk onderdeel van het project betreft de kruising van de busbaan met de onderdoorgang Doornboslaan. Deze kruising wordt gerealiseerd middels een bus- en een fietsviaduct naast het bestaande spoorviaduct over de Doornboslaan. De bestaande folieconstructie van onderdoorgang wordt daarbij vervangen.

Bijzonderheden van het project:Rasenberg-Colijn - Doornboslaan_Pagina_1

Start werk 16 januari 2015

november 2015