Herontwikkeling NIOZ Haven Texel

De NIOZ Haven ligt aan de Waddenzee (natura2000 gebied)CAB 21411 NIOZ Haven Texel_Pagina_1

De haven is eigendom van de gemeente Texel, die het in erfpacht verhuurt aan het NIOZ. Het NIOZ hoopt met een beter gefaciliteerde haven meer bedrijvigheid aan te trekken. Dat moet wel in het verlengde liggen van het zee-onderzoek waar het NIOZ om bekend staat. Bijvoorbeeld teelt van schelpdieren of zeewier. Maar ook proeven met getijdenstroom. Het NIOZ wil de haven zelf gebruiken voor ballastwateronderzoek. Dat gebeurt nu ook al.

 

Opdrachtgever: NIOZ-Haven BV i.o. (Texel)

Beschrijving van de werkzaamheden:

Nioz-kade:

–       Aanleggen nieuwe kade voorlangs de bestaande kade, bestaande uit stalen damwand, SI-ankers, betonnen deksloof.
–       Aanbrengen infrawerken achter de kade.
–       Renoveren asfaltverharding Pelagiakade.

NIOZ-steiger:

–       Renoveren toegangsbrug naar drijvende steiger.
–       Leveren en aanbrengen nieuw betonnen drijvende steiger.

Onderhoud Steiger Mosselkweker:

 

Nu ook te volgen op Facebook

www.facebook.nl/niozhaven