Halte Vaartsche Rijn

September 2014

ProRail heeft de Combinatie Strukton Infratechnieken-Colijn-Reef opdracht verleend voor het realiseren van de onderbouw van het VleuGel/RSS project (Utrecht CS-Lunetten) en van de HOV om de Zuid. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. De Halte Vaartsche Rijn vormt het centrale middelpunt van het gebied. Het is een halte waarin tramhalte en treinhalte zijn geïntegreerd in één totaalbeeld. De tram- en treinhalte horen bij elkaar en krijgen een zelfde uiterlijk.

 

September 2014

Station Utrecht Vaartsche Rijn is een gepland station, gelegen aan de spoorlijnen naar Arnhem en ‘s-Hertogenbosch, op de plek waar het spoor de Vaartse Rijn en de Westerkade kruist (gemeente Utrecht). Het station is onderdeel van het Randstadspoor-traject, wat hoog-frequente treinverbindingen inhoudt binnen de Utrechtse regio. In het verlengde van het CS richting Geldermalsen, gaan we het spoor uitbreiden van 4 naar 8 sporen. Een tweetal drukke wegen zullen gaan kruisen: de Bleekstraat en de Briljantlaan. Ook de Westerkade wordt gekruist met de Vaartsche Rijn en de Oosterkade, in de huidige situatie is dit geen kruising, maar zal dit in het afgeronde deel wel zijn. Tevens wordt de Laan van Soestbergen gekruist; dit is een fietstunnel.

 

Juni 2012

September 2011

Foto 1: Het storten van de poer van as C van het nieuw te bouwen station Halte Vaartsche Rijn. Deze damwandkuip is onder water ontgraven, waarna er onderwaterbeton gestort is. Vervolgens is de kuip leeggepompt, is de randbekisting voor de poer gezet en heeft de vlechter de wapening van de poer + de stekken van de kolommen aangebracht. Foto 2: Hier wordt een zestal Tubexpalen volgestort en de werkvloer daaromheen, voor de vloer moot 18 van de keerwand. Het is de meest westelijke vloer van de keerwand (moot 7-18 met lengte 230 meter) De keerwand bestaat uit een vloer met een breedte van 4,75 meter, met daarop een wand (in hoogte variërend) van totaal zo’n 5 meter hoog. Zoals goed te zien is, is de ruimte naast de te maken vloeren, gering, zodat een goede afstemming met de kranen en het transport, belangrijk is. Foto 3: Terracon bezig met het boren van de loodpalen van de keerwand moot 1 (het meest oostelijke deel met lengte 120 meter). Aansluitend zullen er schoorpalen worden geboord (zowel voorover als achterover). Wanneer de palen van dit deel van de keerwand (moot 1-6) gereed is, kan Colijn verder gaan met het maken van de vloeren en wanden. De stand in

April 2011

20 april 2011 Het slaan 1e paal voor Halte Vaartsche Rijn

Beelden van de buitendienststelling in het weekeinde van week 14 van de sporen Utrecht CS – Lunetten

Vanaf 11 april 2011 wordt in verband met de spooruitbreiding ter hoogte van de Vaartsche Rijn een aanvang gemaakt met de demontage van de Jeremiebrug, een karakteristieke brug die na bijna 100 jaar trouwe dienst als verbinding over de Kruisvaart elders binnen de gemeente Utrecht een nieuwe leven krijgt. De brug wordt in volle glorie herbouwd in het Leidsche Rijn Park. Een prachtige donatie van de oude aan de nieuwe stad! Met een symbolische handeling zal wethouder Harrie Bosch, de Wijkwethouder van Leidsche Rijn, op zaterdag 9 april a.s. symbolisch het eerste onderdeel van de brug demonteren. Op de meest rechter foto is het slopen te zien van 2 woningen en een schuur langs het spoor ter hoogte van het Tolsteegplantsoen. De stand in november 2011 In week 45, op 13-14- en 15 november 2010, zijn evenwijdig aan het spoor damwanden ingetrild, gedurende een 52-urige Buitendienststelling (BDS), tussen de Vaartse Rijn en de Briljantstraat:

Foto’s: G. Serné Verder is in de realisatie opgenomen dat een tweetal bruggen vervangen zal worden: 1. De Kruisvaartbrug De Kruisvaartbrug is een oude basculebrug. De basculefunctie wordt vervangen door een hijsbare functie. De brug wordt hijsbaar gemaakt in 2 delen, dit ten behoeve van de woonbootbewoners en de schepen die daar incidenteel passeren.

2. Jeremie-brug. Van 1893 tot 1935 was op deze locatie de stopplaats Jeremiebrug. De naam Jeremie komt overigens nog voor in Utrecht, in de Jeremiebrug en -straat. De Jeremiebrug ligt nu op de plek waar het station moet komen, deze brug heeft historische waarde en zal worden verplaatst naar het nieuwe centrumgebied rond het Jaarbeursplein, het Van Sijpesteijnkwartier. De naam Utrecht Jeremie is nog overwogen voor de naam van dit station. De Kruisvaart wordt verlegd richting het Zuiden over een lengte van ca. 150 meter, tussen de twee bruggen.Het viaduct wordt geschikt gemaakt voor 4 sporen en wordt hoofdzakelijk met prefab delen uitgevoerd. Het meest zuidelijke spoor wordt bij de Onderdoorgang uitgevoerd in een zogenaamde trog.
3. Station Het station is voorzien aan het zuidelijke eind van het emplacement Utrecht Zuidzijde. De geplande opening is nog onbekend. Het station moet een belangrijk overstapstation worden voor reizigers vanuit het Zuiden (vanuit richting Arnhem en ‘s-Hertogenbosch) naar universiteitscentrum De Uithof. De nieuw aan te leggen trambaan naar de Uithof, de “Om de Zuid”, zal dit station aandoen. In het ontwerp van dit station zijn 2 overkapte perroneilanden gepland. Ook zal er een onderdoorgang worden gerealiseerd aan de kant van de Oosterkade, waardoor de spoorbaan minder een barrière vormt tussen de wijken Centrum en Zuid. Vanuit deze onderdoorgangen zullen de perrons bereikt kunnen worden. Er is ook een aantal kleinschalige horeca of winkeltjes gepland, mede bedoeld om de sociale veiligheid te waarborgen.

Er wordt een volledig nieuw station gebouwd en dit nieuw te bouwen station bevindt zich tussen de Bleekstraat en de Briljantlaan. Aan de onderzijde van het station staan voor de toekomst commerciële ruimtes gepland, fietsenstallingen en de mogelijkheid tot uitbreiding met een parkeergarage. Uitvoering start medio januari 2011. Ombouw De ombouw wordt gerealiseerd in 2013, dan zullen de sporen worden omgebouwd naar de viaducten die gebouwd zijn aan de Zuidzijde, hierna start het slopen van de huidige viaducten Noordzijde in 2013. Over de hele Noordzijde wordt een HOV-baan (HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer) baan waar in 1e instantie de bussen kunnen rijden, maar welke tevens geschikt gemaakt wordt voor de toekomst om daar de tram(metro) te laten rijden. Het is nog niet vast te stellen welke functies zich in de toekomst zullen gaan vestigen onder de infrastructuur, maar in het ontwerp is er rekening gehouden door verschillende invullingen voor gevelopeningen te ontwikkelen. Oplevering van het totale project staat gepland in 2014.