De Nieuwe Mark 2006

Water terug in binnenstad Breda

De informatie over De Nieuwe Mark beslaat 3 pagina’s:

Uit: Vastgoed & Ontwikkeling – Brabant
Werkzaamheden vorderen gestaag

Aannemersbedrijf Colijn trots op complexe binnenstedelijke bouw- klus in Breda

De stad Breda heeft niet de ambitie om het Venetië van Brabant te worden, maar de binnenstad krijgt langzamerhand wel haar waterrijke nostalgie van weleer terug. Het oorspronkelijk stadsgezicht wint flink terrein door de huidige werkzaamheden. Nieuwe bruggen en kades én de terugkeer van het water in het centrum leiden onherroepelijk tot een stukje nieuwe grandeur. ‘Water terugbrengen in de binnenstad is de trend van deze tijd,’ zegt ingenieur Edwin van der Poel, directeur van het Werkendamse aannemersbedrijf Colijn, dat de complexe klus moet klaren. ‘Het project is nu halverwege. In de tweede helft van 2008 is de upgrading van Breda afgerond.’

Er wordt op het moment keihard gewerkt in de stad. Voor de doorgaande automobilist én de bewoners is het weliswaar nog even doorbijten, maar zo langzamerhand worden de nieuwe contouren van de binnenstad goed zichtbaar. Waar zestig jaar geleden nog de haven was, zo ontwikkelde het gebied zich in de aansluitende decennia tot een bruisend stadscentrum met druk verkeer en veel reuring. Maar de tijden veranderen. Breda wil terug naar wat het was. Een stad met veel water en de daarbij behorende uitstraling.
De gemeente heeft volgens Van der Poel daar goed op gestudeerd. ‘Tot op detailniveau zat er een gedachte achter,’ legt hij uit. ‘Ik denk dat een aantal jaren geleden de juiste keuze is gemaakt met deze impulsen. Voor ons aannemersbedrijf is het dan ook een interessante klus; veel disciplines uit onze core business komen namelijk terug in de ingewikkelde werkzaamheden die in Breda intussen al zijn verricht én in de komende anderhalf jaar nog op de rol staan.’
Toch erkent van der Poel dat het binnenhalen van de opdracht in de aanbestedingsprocedure voornamelijk een prijskwestie was. ‘Dat was inderdaad de crux,’ zegt hij. ‘Het was de belangrijkste factor waar we op zijn beoordeeld. Maar natuurlijk is door de gemeente Breda vooraf ook goed gekeken naar de prima samenwerking die we met wegenbouwer Rasenberg hebben, het feit dat de orde van grootte van deze klus – qua omzet en omvang – geen probleem kon opleveren in onze orderportefeuille én onze ruime en jarenlange ervaring op het gebied van binnenstedelijke uitdagingen.’

En met dat laatste slaat Van der Poel de spijker op de kop. Ingewikkelde logistieke uitdagingen zijn hem en zijn bedrijf niet vreemd. ‘Zo hebben we in Eindhoven gewerkt aan de binnenste ringweg, zo hebben we in Dordrecht de bruggen in het centrum gerenoveerd en hebben we in Haarlem de landhoofden gemaakt bij herstelwerkzaamheden aan diverse bruggen. Bij al deze werkzaamheden realiseren we ons dat het dagelijkse leven in de directe omgeving gewoon door moet kunnen gaan. Het hart van de stad moet blijven kloppen. Ik durf echter gerust te stellen, dat wij goed zijn in dit soort uitdagingen waar méér bij komt kijken. De complexe activiteiten; dáár liggen onze ervaring én onze kracht. De bouwwerkzaamheden in Breda zijn inderdaad complex en luisteren nauw.’
‘Er moest in eerste instantie een bestaande ondergrondse parkeergarage worden gesloopt,’ zegt Van der Poel. ‘Ook hadden we te maken met kilometers aan ondergrondse leidingen en kabels én het omleggen van de bestaande wegen. Het was geen kwestie van even weghalen en bouwen. Toch zijn we er tot op heden in geslaagd om onze voorgestelde planning aan te houden.’
Volgens Van der Poel gaat het erom dat vooral de voortgang van de verschillende fases goed in de gaten wordt gehouden. ‘In het geval van Breda is deze fasering heel bepalend; we kunnen pas verder met een volgende fase als een eerdere volledig is afgerond. Toch hebben we die fases tot op heden naar tevredenheid kunnen doorlopen en verwachten we dat we binnen de totale doorlooptijd van tweeënhalf jaar kunnen blijven.’
De totale kosten van de upgrading van de binnenstad van Breda worden geraamd op ongeveer 12 tot 15 miljoen euro; voor Colijn bedraagt de aanneemsom circa 8 miljoen euro. ‘Waar nu nog straten met kruisingen zijn, is het beeld straks bepaald door water met bruggen,’ besluit een tevreden Van der Poel. ‘De oorspronkelijke ‘Mark’ – het water dat door de binnenstad liep – zal snel haar wedergeboorte beleven. Breda kijkt er naar uit. En wij ook. We zijn er namelijk trots op dat we met deze klus bijdragen aan een ware impuls van deze prachtige Brabantse stad.’