De Nieuwe Mark juni 2007

Het water keert terug

De informatie over De Nieuwe Mark beslaat 3 pagina’s:

Geruisloos en haast onmerkbaar verdwijnen de stalen damwanden in de Bredase bodem voor de tweede fase van De Nieuwe Mark. Waar ooit de schuiten door de grachten voeren, komt het water na een afwezigheid van veertig jaar weer terug in de historische binnenstad.Met een oorverdovende knal werd in juli 2005 het dak van de ondergrondse parkeergarage aan de Haven doorkliefd. De eerste ondergronds parkeergarage van Nederland, die er bij de aanleg voor zorgde dat het water in het stadshart verdween, wordt weer opgeofferd voor een stukje eerherstel.

Op dat moment hebben Colijn Aannemersbedrijf en haar combinant Rasenberg Wegenbouw de eerste fase van het project – tussen Spanjaardsgat en de Tolbrug voltooid. Met metselwerk beklede kademuren worden stalen damwanden en betonconstructies aan het zicht onttrokken. Natuurstenen dekbanden en nostalgisch vormgegeven leuningen maken het geheel af. Terwijl Colijn het constructieve- en bouwkundige werk uitvoert, zorgt Rasenberg voor de rioleringen en wegverhardingen rondom de Haven.

Op de Trapkes
Waar je zou verwachten dat het geluid van een trilblok tussen de oude panden galmt en je de bodem onder de voetzolen voelt trillen, worden hier met behulp van een silent piler de damplanken ingebracht. Niet als enkele plank zoals te doen gebruikelijk, maar in dit geval als dubbele Z-planken.
De keuze voor deze werkwijze kwam niet alleen voort uit beperking van trillingshinder en het voorkomen van zettingen van belendingen, maar ook vanwege de mogelijke aanwezigheid van obstakels in de ondergrond en de lengte van de planken (12-14 meter). Door de grotere stijfheid van een dubbele plank kunnen bij toenemende weerstand grotere drukkrachten worden uitgeoefend zonder dat dit direct hoeft te leiden tot ongewenste vervormingen van de plank.

Bruggen
In het project is een viertal bruggen opgenomen. Deze zijn allen uitgevoerd in een combinatie van beton en staal en hebben de meest uiteenlopende vormgeving gekregen.Terwijl de Hogebrug met haar roestige (Cortenstaal) uitstraling, rustend op een woud van kolommen, de verbinding overbrugt tussen Spanjaardsgat en de Haven, neemt de Tolbrug een minder prominente positie in. Laatstgenoemde vormt echter wel de schakel tussen de “opgetilde” (hoger waterniveau) Rivier aan de Markendaalseweg en de Haven. Door een glazen zitbank op de brug kan op de waterval onder de brug worden uitgekeken.
Een tweetal, strak vormgegeven bruggen in de Rivier maken het verhaal compleet.

Lage Kade
In de stijl van de Oude Gracht in Utrecht wordt aan één zijde van de Haven een lager gelegen kade gerealiseerd. De betonnen wand van de voormalige parkeergarage is vernuftig opgenomen in de constructie van de kademuur, waarbij het geheel is voorzien van een betonnen verstevigingsconstructie en wordt aangekleed met handgevormde metselstenen.
Lopend over de kasseien of zittend op één van de hardhouten banken kan vanaf een laaggelegen niveau worden uitgekeken over het water.

Gert-Jan van de Laar

onderste luchtfoto’s Nieuwe Mark: Aerocamera