De Nieuwe Mark januari 2007

Water terug in binnenstad Breda

De informatie over De Nieuwe Mark beslaat 3 pagina’s:

Om het aanzien van de stad Breda te verbeteren bouwt aannemerscombinatie Rasenberg Wegenbouw – Strukton Betonbouw (vertegenwoordigd door Colijn Aannemersbedrijf B.V.) aan de terugkeer van het water in de binnenstad. Het project, waarbij water centraal staat, maakt onderdeel uit van de herinrichting van de westflank van de historische binnenstad.

Twee fases

Het totale project de Nieuwe Mark neemt een periode van bijna 3½ jaar in beslag en is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase is de Haven aangelegd, van het Spanjaardsgat tot net voorbij het pand “Op de Trapkes”. Begin 2007 is gestart met de aanleg van de Rivier: vanaf het pand “Op de Trapkes” tot aan de Markendaalseweg. Dit deel van de werkzaamheden wordt eind 2008 afgerond.

Haven
Binnen de Haven worden de Tolbrug, Hoge Brug, de Lage en Hoge Kade door Colijn Aannemersbedrijf B.V. gerealiseerd. Dit gebied vormt de huidige bouwput en is momenteel afgezet met hekken. De panden aan de Haven worden tijdens de werkzaamheden goed in de gaten gehouden. Deze veelal monumentale gevels zijn straks de eyecatchers langs de Haven. De in 1964 gedempte haven krijgt daarmee zijn gezicht weer terug.

De Rivier
Klik voor een vergrotingBinnen de Rivier wordt ook een nieuwe kade gebouwd, zodat ook hier in de toekomst water zal stromen. In dit deel worden nieuwe woningen, appartementen, commerciële ruimten en de Baronesbrug en de Minderbroedersbrug gebouwd.

Bouwwerkzaamheden
Op donderdag 22 september 2005 werd door wethouder A. Arbouw het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de Nieuwe Mark. Vervolgens is een tijdelijke dam in het Spanjaardsgat aangelegd om de bereikbaarheid van de binnenstad te garanderen, waarna gestart kon worden met de sloop van de oude parkeergarage.

Lage en Hoge Kade
De Lage Kade is volop in aanbouw. Deze Lage Kade (aan stadszijde) zal in de toekomst de mogelijkheid bieden aan vele terrassen. Door de oude muur van de parkeerkelder en de achterliggende oude kademuur zijn gaten geboord, waardoor groutankers zijn aangebracht. Deze groutankers worden afgespannen op een betonnen gording. Middels deze constructie wordt het deel van de oude parkeergarage, dat deels afsteunt op fundatiepalen, in evenwicht. Na het maken van de betongording worden de betonwanden en vervolgens het metselwerk gemaakt. Een natuurstenen deksloof en een leuning maken de Kade compleet.De Hoge Kade kent een andere constructie. In de vloer van de oude parkeergarage is een sleuf gemaakt. Binnen deze sleuf zijn vervolgens de oude fundatiepalen getrokken om de damwand te kunnen zetten. De damwand is verankerd met groutankers om vervormingen in de bouw- en eindsituatie tegen te gaan. Tegen de damwand wordt een betonwand gestort, waartegen vervolgens het metselwerk wordt opgetrokken. De afwerking is hetzelfde als aan de Lage Kade.

Bruggen
De Tolbrug vormt de scheiding tussen de Haven en de Rivier. Kenmerkend daarvoor is de watervalconstructie onder de Tolbrug, die gesierd zal gaan worden met een beletteringplaat. Vanuit de haven en vanaf het zitelement op het brugdek zullen die te zien zijn. Het betonwerk is reeds ver gevorderd. In mei 2006 is het dek gestort en de Tolbrug is inmiddels gereed.

De aanleg van de Hoge Brug (nabij het Spanjaardsgat) is gestart in mei / juni 2006. De gemeente Breda verzorgt regelmatig rondleidingen langs en over het werk.Het werken in de binnenstad, de historische achtergrond en het mee helpen met de herinrichting van de westflank van de stad Breda maken het een mooi en zeer uitdagend project voor Colijn Aannemersbedrijf.