Brugtracé Essezoom

Ontwerp en uitvoering brugtrace Essezoom Hoog – Laag

Brugtrace Essezoom Hoog-Laag maakt deel uit van de uitbreidingslocatie Essezoom, in de zuidwesthoek van Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze wijk is bijzonder karakteristiek vanwege de ligging aan de Ringvaart en aan de Groene Zoom, de groene buffer tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Het brugtrace maakt onderdeel uit van de nieuwe ontsluitingsweg voor de nieuwbouwontwikkelingen in Essezoom Hoog en Essezoom Laag.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:Essezoom 21.116_Pagina_1

•           Engineering van brugtrace
•           Aanvragen benodigde vergunningen
•           Communicatie met omgeving
•           Aanleg brugconstructie
•           Realiseren vloeiende aansluiting op bestaande infrastructuur