Bouw Rijnhavenbrug

Architekten: Quist Wintermans Architekten BV

Tussen de Wilhelminapier en Katendrecht wordt een nieuwe brug gebouwd; de Rijnhavenbrug. Op Katendrecht takt de brug aan ter hoogte van het Deliplein en op de Wilhelminapier ter hoogte van het Landverhuizersplein, voor hotel New York. De Rijnhavenbrug is 160 meter lang en wordt de verbinding tussen het schiereiland en de landtong.

rijnhavenbrugvideoDe Rijnhavenbrug wordt voor bewoners, bezoekers en ondernemers een belangrijke verbinding tussen Katendrecht en de Wilhelminapier. De uitgaansgelegenheden op de Wilhelminapier krijgen aansluiting met het Deliplein en het stoomschip De Rotterdam. En de uitgaansgelegenheden op Katendrecht krijgen aansluiting met de ruime keuze aan restaurants, het theater en de musea op de Wilhelminapier. Bovendien maakt de brug het voor wandelaars aantrekkelijk om een Rondje Rijnhaven te lopen, een prachtige rondwandeling om de Rijnhaven.

Rijnhavenbrugvideo2De brug kan een mooie wandelroute over het water worden. Ook heb je vanaf de brug een prachtig uitzicht over het water en de stad. Er zullen verbredingen in worden aangebracht met daarop bankjes en lichtmasten in het midden van het brugdek.

Start: februari 2011
Oplevering: 31 januari 2012
Feestelijke opening: 8 februari 2012 (zie fotobalk hieronder)

De stand in januari 2012:

Rij 1, foto 1: De montage van de brug in week 47, met kraanassistentie vanaf het water van Colijn voor hulpwerkzaamheden Hillebrand
Rij 1, foto 2: Openen brug
Rij 1, foto 3: Openen brug net voordat ballastblok door het brugdek zakt
Rij 1, foto 4: Bovenste verdieping basculekelder met hydrauliekaggregaat en cilinder
Rij 1, foto 5: Brug volledig geopend

Rij 2, foto 1: De klep
Rij 2, foto 2: In de tent t.b.v. aanbrengen slijtlaag
Rij 2, foto 3: Aanbrengen slijtlaag in tent op brugdek
Rij 2, foto 4: De Rijnhavenbrug ingepakt t.b.v. aanbrengen slijtlaag
Rij 2, foto 5: Straatwerk aanlandingen brug

De stand in november 2011:

De stand in september 2011:

Rij 1, foto 1: Vlechten en bekisten 2st. zijvloeren, die de aansluitingen met de 6 buispalen vormen.
Rij 1, foto 2: Plaatsen bekisting t.b.v. 1e fase wanden basculekelder.
Rij 1, foto 3: Landhoofd Noord; frezen sleuven t.b.v. fundatie landhoofd.
Rij 1, foto 4: Zeer hoog water. Waterkerende constructie maximaal belast.
Rij 1, foto 5: Storten beton vloer Landhoofd Noord.
Rij 1, foto 6: Landhoofd Zuid; vlechten en bekisten wanden.

Rij 2, foto 1: Bekisting en wapening 1e fase wanden Basculekelder.
Rij 2, foto 2: Storten wanden 1e fase Basculekelder.
Rij 2, foto 3: Betonwerk wanden 1e fase Basculekelder en start opbouwen tussenvloer ondersteuning.
Rij 2, foto 4: Basculekelder, met in uitvoering de tussenvloer.
Rij 2, foto 5: Betonwerk zuidelijk landhoofd in bestaande kademuurconstructie.
Rij 2, foto 6: Betonwerk noordelijk landhoofd in bestaande kademuurconstructie.

De stand in juni 2011:

Foto 1: Het lichten van de op de kade gerealiseerde basculekeldervloer, voorzien van waterkerende ‘bouwkuipwanden’ t.b.v. realisatie resterende betonwerk basculekelder.
Foto 2: De gelichte basculekeldervloer op naar de definitieve bestemming.
Foto 3: De basculekelder zoekt zijn weg naar de eindbestemming
Foto 4: Het afzinken van de basculekeldervloer.
Foto 5: De drooggepompte bouwkuip t.b.v. bouw basculekeldervloer. Hier worden de aansluitingen met de 6 stalen buispalen gevlochten en gestort.

De stand in mei 2011:

Foto 1: Werkzaamheden ter voorbereiding plaatsen basculekeldervloer op de buispalen as 4.
Foto 2: Basculekeldervloer met waterkering welke 15 juni geplaatst wordt op de buispalen van as 4.

Foto 1: Drie stuks ‘overmaatse buispalen’ t.b.v. het bewerken van de 6 funderingsbuispalen van de basculekelder. Deze buis wordt over de funderingspaal gehesen en staat op de aangelaste flens van de funderingspaal. Middels deze werkmethode kan ‘in den droge’ diverse werkzaamheden, tot wel 11 meter onder waterniveau, worden uitgevoerd waaronder: GEWI 63mm trekankers aanbrengen, betonstorten, oplegvlakken incl afdichtende rubbers aanbrengen op de juiste hoogte.
Foto 2: Middels stationaire betonmixers op ponton beton storten op het water.
Foto 3: Beton storten in de ‘overmaatse buispalen’. Hierdoor wordt het GEWI trekanker ingestort, welke later de basculekelder tegen opdrijven zal behoeden.
Foto 4: Verplaatsen van de ‘overmaatse buispalen’.
Foto 5: Bewerkingen aan de funderingspalen van de basculekelder in de ‘overmaatse buispalen’ tot ca 11 meter onder water niveau.

De stand in april 2011:

Foto 1: Werkzaamheden aan buispalen in coaster ‘Thor Hawk’
Foto 2: Positioneren t.b.v. aanbrengen buispaal tussensteunpunt
Foto 3: Aanbrengen buispaal 2400mm tussensteunpunten
Foto 4: Bouwterrein zuidzijde. Hier wordt de vloer van de basculekelder geprefabriceerd. Ook worden hier de 3 st. betonnen tussensteunpunten geprefabriceerd (net boven de containers). Links is de kademuur gesloopt t.b.v. de bouw van het zuidelijk landhoofd. Rechts ligt de Coaster uit Turkije welke de fundatie buispalen en de remmingwerkpalen heeft aangevoerd.
Foto 5: Met een drijvende bok (Matador 2) zijn de buizen gelost uit de coaster. Met de drijvende bok zijn de palen overeind gehesen en in de hulpframes geplaatst. Vervolgens is met de giekkraan op het ponton de paal tot een bepaalde diepte de grond in getrild. Hierna zal de paal nog afgeheid moeten worden, middels een hydrohamer.

Beelden van de starthandelingen

Foto 1: Aaankomst wethouder voor starthandeling
Foto 2: Bekisting tussensteunpunten
Foto 3: Havendienst geeft showtje
Foto 4: Locatie toekomstige brug
Foto 5: Starthandeling
Foto 6: Symbolische ‘praatverbinding’ = starthandeling
Foto 7: Voorbouwlocatie basculekelder

De stand in december 2010

De stand in februari 2011

RIJNHAVENBRUG
In Rotterdam vormen de negentiende-eeuwse stadshavens op Zuid een natuurlijke barrière voor de ontwikkeling van het landverkeer. Op dit moment wordt op de Wilhelminapier, ingesloten tussen de Rijnhaven en de Nieuwe Maas, volop hoogbouw ontwikkeld. Om dit deel met het zuidelijk gelegen Katendrecht te verbinden, wordt een nieuwe langzaamverkeerbrug gebouwd. Deze brug is belangrijk voor zowel bewoners als ondernemers. Er ontstaat een rechtstreekse verbinding naar het centrum te voet of op de fiets en de uitgaansgelegenheden op de Wilhelminapier worden beter bereikbaar. Daarnaast kunnen bewoners uit de omgeving, maar zeker ook toeristen, een prachtige rondwandeling maken om de Rijnhaven heen, ook wel bekend als het Rondje Rijnhaven.

Artist impressions door Quist en Wintermans Architekten BV:

ONTWERP
De brug is gelegen in de Rijnhaven. Het industriële uiterlijk van de 140 m lange fiets- en voetgangersbrug sluit goed aan bij de Rijnhaven. In de plattegrond is de brug vormgegeven als een boomerang. De aanlandingspunten van de brug op de kades maken een hoek ten opzichte van elkaar. De brug is voorzien van een groot beweegbaar deel met een vrije doorvaart van 25 m. De vaarweg moet geschikt blijven voor de passage van zeegaande vaart. Omdat dit beweegbare deel bij voorkeur niet in de knik wordt geplaatst, ligt deze uit de as van de doorvaart. Het ontwerp kent drie aanbrugvelden van ieder circa 30 m aan de Wilhelminapierzijde en een enkel veld aan de Katendrechtzijde.

Klik voor een vergrotingDe functionele brugbreedte bedraagt 6 m ter plaatse van de aanlandingen tot circa 9 m in de knik. De extra breedte wordt gebruikt als verblijfsruimte op de brug, als vide voor het contragewicht en als vrije ruimte voor de in de rijbaan geplaatste balansligger en enkele hameitoren, waarop het draaipunt van de brug aangrijpt. Het beweegbare deel is een zogenoemde staartbrug. Dit is een basculebrug waarbij de hoofdligger vlak voor het draaipunt wordt opgetrokken door deze dubbel te knikken. Het contragewicht draait daardoor boven de waterlijn. Klik voor een vergrotingOmdat er geen contragewicht in de kelder draait, is een zeer kleine kelder ontworpen met twee verdiepingen. Deze is precies voldoende voor plaatsing van alle installaties. De kelder heeft een complexe geometrische vorm die aansluit op de vorm van de bovenbouw. Aan de voorzijde wordt de kelder gelimiteerd door de vrije doorvaart, en aan de achterzijde door het contragewicht in geopende stand. Alle overige rivierpijlers zijn ontworpen als monopaal, met een over de hoogte verlopende doorsnede. De brug ziet er in belijning uit als een doorgaand geheel. Hiertoe wordt ter plaatse van de betonconsole op het kelderdak een stalen randprofiel toegevoegd. Een eis was om de brug zo transparant mogelijk uit te voeren om doorzicht te houden op de achterliggende haven. Dit is gerealiseerd door toepassing van een slanke belijning en een constructiehoogte van slechts 1,0 m over de gehele lengte van de brug.
(Impressies in deze alinea: Quist en Wintermans Architekten B.V.)

De brochure:
rijnhavenbrug