Wim Letschertbrug

Wim Letschertbrug, Dongeburgh

Op 8 Maart 2007 is het hoogste punt bereikt van de W. Letschertbrug, door het aanbrengen van de pyloon constructie.

Maandag 18 september 2006 werd de 1e paal geslagen van de Wim Letschertbrug te Geertruidenberg door de projectwethouder, dhr. A. van Onzenoort.

De gemeente Geertruidenberg realiseert, in samenwerking met diverse projectontwikkelaars het unieke project Dongeburgh.
Langs de oevers van de rivier “de Donge”, in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer, worden ca. 950 woningen gerealiseerd.

De langzaamverkeerbrug, “de Wim Letschertbrug, tussen deelgebied De Vesting en deelgebied Rivierzicht-zuid, vormt de belangrijke verbindende schakel tussen de 2 kernen.
De brug is ontworpen door Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.

Het bijzondere ontwerp van de brug benadrukt de stedenbouwkundige visie over het project Dongeburgh. Door de bouw van de brug ontstaat niet alleen een feitelijke verbinding, maar ook de gewenste zichtlijn, tussen de Markt in Geertruidenberg en het Heereplein in Raamsdonksveer.

Aannemerscombinatie Colijn/Hillebrand te Werkendam bouwt de brug in opdracht van de gemeente Geertruidenberg. Deze combinatie is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.