Beton- en waterbouw

De activiteiten van Colijn op het gebied van beton- en waterbouw omvatten een breed pakket aan werken zoals viaducten, bruggen, tunnels, kademuren, sluizen, duikers en de reparatie en/of renovatie van bestaande betonwerken. Onze kennis van de verschillende soorten beton, zoals gewapend beton, voorgespannen beton, lichtbeton en onderwaterbeton, staat borg voor duurzaamheid van de uitgevoerde werken. Het aanbrengen van specifieke railinfra gebonden betonwerken behoort tot één van onze meest recente specialismen.